Chuyên mục
Danh sách diễn đàn

Giới thiệu

Hội Doanh nhân 8X được thành lập theo nguyện vọng của doanh nhân Việt Nam thế hệ 8X (có năm sinh từ 1980 - 1989) trên tinh thần tích hợp nguồn lực, kết nối vươn xa

Sứ mệnh của Hội doanh nhân 8X là thu hút các nguồn lực của doanh nhân Việt Nam thế hệ 8X ở trong và ngoài nước nhằm tạo sức mạnh đoàn kết, phát triển kinh tế nước nhà, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp cùng thế hệ hùng cường.

Tầm nhìn của Hội doanh nhân 8X là trở thành một trong những cộng đồng doanh nhân người Việt có quy mô lớn và hoạt động hiệu quả. Năm 2028, Tổng Hội Doanh nhân 8X là sân chơi giao thương của 3.000 doanh nhân, chủ doanh nghiệp trên toàn quốc.

5 Giá trị cốt lõi của Hội doanh nhân 8X: 

- Tâm: Lấy đạo đức kinh doanh làm tôn chỉ

- Tầm: Lấy tầm nhìn dài hạn làm kim chỉ nam

- Tín: Lấy tín làm thước đo quan hệ

Nhiệm vụ của Hội doanh nhân 8X

  • Giúp các doanh nhân thế hệ 8X tìm được sân chơi kết nối hiệu quả, không tốn nguồn lực
  • Giúp các doanh nhân hội viên có môi trường giao thương, thảo luận, học tập.
  • Giúp các doanh nhân hội viên xây dựng thương hiệu cá nhân, gián tiếp phát triển kinh tế hội viên.
  • Tạo môi trường hợp tác kinh doanh: tổ chức các sự kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp 8X trong và ngoài nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm bạn hàng và hợp tác đầu tư; huy động nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả cao.
  • Hỗ trợ thông tin: cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, thông tin kinh tế-thị trường, cập nhật các chủ trương, chính sách có liên quan, giúp Hội viên nắm bắt được các cơ hội đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế.
  • Tư vấn: tư vấn cho Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, các chính sách của Nhà nước; 

...

HỘI DOANH NHÂN 8X
Số 321 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: [+84] 901722777 (Mr. Năng - Người kết nối)
Email: lecongnang@gmail.com
Website: www.diendandoanhnhan.vnBình luận - Thảo luận