Chuyên mục
Danh sách diễn đàn

Giới thiệu

Tổng hội Doanh nhân là tên gọi của cộng đồng doanh nhân người Việt hoạt động trong các cộng đồng doanh nhân khác nhau, đang sinh hoạt, giao lưu, giao thương trên chuyên trang www.diendandoanhnhan.vn.

Tổng hội doanh nhân thành lập theo nguyện vọng của doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh các tổ chức doanh nhân do thiếu đầu tư về nền tảng công nghệ nên chưa làm tốt vai trò tạo sân chơi kinh doanh cho doanh nhân.

Sứ mệnh của Tổng hội doanh nhân là thu hút các nguồn lực của doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước nhằm tạo sức mạnh đoàn kết, phát triển kinh tế nước nhà, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hùng cường.

Tầm nhìn của Tổng hội Doanh nhân là trở thành một trong những cộng đồng doanh nhân người Việt có quy mô lớn và hoạt động hiệu quả. Năm 2028, Tổng hội Doanh nhân là sân chơi, hỗ trợ chuyển đổi số cho 50 hội doanh nhân ở các lĩnh vực ở nhiều khu vực, tỉnh thành.

Nhiệm vụ của Tổng hội Doanh nhân

  • Giúp các Hội/ CLB/ Cộng đồng doanh nhân công nghệ hóa công cụ quản trị hội viên, quản trị sự kiện - giao thương - thảo luận - quỹ.
  • Giúp hàng ngàn doanh nhân ở các Hội/ CLB/Cộng đồng doanh nhân xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả, gián tiếp phát triển kinh tế hội viên.
  • Tạo môi trường hợp tác kinh doanh: tổ chức các sự kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm bạn hàng và hợp tác đầu tư; huy động nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả cao.
  • Hỗ trợ thông tin: cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, thông tin kinh tế-thị trường, cập nhật các chủ trương, chính sách có liên quan, giúp Hội viên nắm bắt được các cơ hội đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế.
  • Tư vấn: tư vấn cho Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, các chính sách của Nhà nước; 

Danh sách các Hội/CLB/ cộng đồng doanh nhân dụ kiến trong tổng hội. Theo nhiều tiêu chí khác nhau, có thể xây dựng "miễn phí" các cộng đồng doanh nhân sau:

1. Theo quy mô & thành tựu của doanh nghiệp: Doanh nhân Sao Đỏ, Doanh nhân Sao Vàng, Doanh nhân SMS, Doanh nhân khởi nghiệp

2. Theo khu vực, tỉnh thành: Doanh nhân An Giang, Doanh nhân Bạc Liêu,... Doanh nhân Yên Bái.

3. Theo ngành nghề: Doanh nhân du lịch, Doanh nhân làm đẹp, Doanh nhân giáo dục, Doanh nhân xây dựng, v.v...

4. Theo độ tuổi: Doanh nhân 86, Doanh nhân 88, Doanh nhân 90, ...

5. Theo dòng họ: Doanh nhân họ Bùi, Doanh nhân họ Cao,....Doanh nhân họ Vũ.

...

DIỄN ĐÀN DOANH NHÂN - TỔNG HỘI DOANH NHÂN
Số 321 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: [+84] 901722777 (Mr. Năng - Người kết nối)
Email: lecongnang@gmail.com
Website: www.diendandoanhnhan.vnBình luận - Thảo luận