Chuyên mục
Danh sách diễn đàn

Giới thiệu

Doanh nhân Họ Lê là Hội nhóm những chủ doanh nghiệp có cùng họ Lê trên toàn quốc. Thông qua các hoạt động hội nhóm có thể kết nối giao thương, cùng nhau phát triển thịnh vượng.

Doanh nhân họ Lê là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân họ Lê Việt Nam.

Doanh nhân họ Lê (LBA) được thành lập dựa trên nguyện vọng và mong muốn xây cộng đồng doanh nghiệp họ Lê thịnh vượng, đoàn kết, có đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế cộng đồng.

Sứ mệnh của LBA là thu hút các nguồn lực của doanh nhân họ Lê để phát triển kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ họ Lê phát triển trở thành doanh nghiệp mạnh. 

Tầm nhìn & Nhiệm vụ

Doanh nhân họ Lê có nhiệm vụ phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp họ Lê trên toàn thế giới nhằm tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với nhau, tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong chiến lược hội nhập và phát triển. Các hoạt động cụ thể:

  • Tạo môi trường hợp tác kinh doanh: tổ chức các sự kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp họ Lê trong và ngoài nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm bạn hàng và hợp tác đầu tư; huy động nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả cao.
  • Hỗ trợ thông tin: cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, thông tin kinh tế-thị trường, cập nhật các chủ trương, chính sách có liên quan, giúp Hội viên nắm bắt được các cơ hội đầu tư, tình hình trong nước và quốc tế.
  • Tư vấn: tư vấn cho Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, các chính sách của Nhà nước; 

Hội hiệu triệu Doanh nhân họ Lê toàn cầu, gia nhập và bình bầu ra Ban Chấp hành, để dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp họ Lê phát triển hùng cường!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TỔNG HỘI DOANH NHÂN
Số 321 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: [+84] 901722777Bình luận - Thảo luận