Xây dựng và thúc đẩy các tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp – Triết lý triển khai của đề án 844

Tại buổi hội thảo hướng dẫn triển khai Thông tin quản lý tài chính số 45/2019/TT-BTC và kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025diễn ra vào tháng 11 vừa rồi đã nêu rõ triết lý triển khai của đề án 844 thời gian qua là xây dựng và thúc đẩy các tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Toàn cảnh buổi Hội Thảo

Vai trò của Nhà nước cần đi đầu hỗ trợ tài chính cho startup vượt qua “thung lũng chết” của khởi nghiệp, cũng như tạo dựng môi trường để hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo diễn ra thuận lợi.  

Sau khi Thông tư số 45/2019/TT-BTC ban hành” ngày 13/11/2019 và sau chương trình “Ideal startup profile – Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo từ chuyên gia, nhà đầu tư” ông Nguyễn Việt An – Phụ trách quản lý và hỗ trợ nhiệm vụ, Đề án 844 nhấn mạnh tại Hội thảo triết lý triển khai của Bộ Khoa học và Công nghệ thời gian qua là xây dựng và thúc đẩy các tổ chức trung gian hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các startup sẽ có cơ hội sử dụng các gói dịch vụ do các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tham gia Đề án 844 cung cấp, bao gồm các loại hình: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ,… Mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80.000.000 đồng/doanh nghiệp.

Về mặt tài chính nhà nước đã cho phép hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc quốc tế. Cụ thể, nhà nước hỗ trợ trả tiền công lao động trực tiếp cho doanh nghiệp; dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ; và tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

Buổi hội thảo hướng tới nâng cao hiệu quả công tác triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Đề án 844 thời gian tới; đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các đơn vị triển khai nhiệm vụ và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Dự kiến, đầu năm 2020, Đề án 844 sẽ tiếp tục mở đợt kêu gọi các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước tham gia thực hiện nhiệm vụ, và các startup có thể trực tiếp tham gia Đề án 844 từ năm 2021.